Столична Община Район "Средец"

Новини

Във връзка с кандидатстване по Програмата „Зелена София” за 2015 г. в район „Средец“ се проведе среща с представители на Етажни собствености и юридически лица

Район „Средец“ организира среща на 25 май 2015 г. с цел разясняване на всички възможности по програма „Зелена София” и процедурата по кандидатстване и изпълнение на проектите. Срокът за подаване на документи е 1 юни 2015 г. и предвид малкото подадени документи по проекта, кметът на района г-жа Вергиния Стоянова инициира въпросната среща, за да могат повече лица да се запознаят с програмата. На срещата се отзоваха представители на етажни собствености, на неправителствени организации и на сдружения. Присъства и заместник-кметът на район „Средец“ г-жа Румяна Граховска и екологът на района г-жа Теодора Тодорова.


Експертите на района обясниха, че Програма „Зелена София” включва облагородяване на общинска земя, която се намира в междублоковото пространство. Юридическите лица - етажни собственици, фирми, сдружения, неправителствени организации, могат да кандидатстват и да им бъдат предоставени консумативи и материали в размер от 1000 до 4000 лева, в зависимост от площта, която ще бъде облагородявана. Могат да бъдат поискани растения за озеленяване – цветя, храсти, дървета, както и огради, високи 40-50 см., които да заграждат зелените площи, бетонни бордюри и различни материали за ремонти - бои, лакове, дървен материал. По проекта не се заплаща труда, а само консумативи и материали. За да се кандидатства е необходимо да се проведе събрание, на което според изискванията на закона да е взето решение за кандидатстване по програмата. Срокът на изпълнение на проекта е до 30 ноември 2015 г.
Цялата информация и необходимата документация по програма „Зелена София” е на сайта на Столична община http://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=79.
Предвид краткия срок, който остава за подаване на документите – до 1 юни, район „Средец“ се ангажира да предостави помощ, при възникване на въпроси с попълването на документите за кандидатстване, с цел повече проекти да се реализират на територията на района