Столична Община Район "Средец"

Новини

Ще бъдат разяснени спецификите на Програмата „Зелена София” за 2015 г на среща на 25 май в Район „Средец“

Район „Средец“ кани желаещите да кандидатстват за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г. на 25 май 2015 г. в сградата на районната администрация на ул. „Леге“ № 6 от 16.00 ч.. Целта на срещата е експерти от районната администрация подробно да разяснят спецификите на програмата. Кметът на район „Средец“ г-жа Вергиния Стоянова има желание повече лица да кандидатстват със „зелени проекти“ и за тази цел администрацията ще помогне на кандидатите като им разясни всички възможности на програмата „Зелена София” и процедурата по кандидатстване и по изпълнение на проектите.
Канят се управителните органи на сгради в режим етажна собственост, тоест домоуправителите, както и представители на фирми, на неправителствени организации, училища, читалища, детски градини да присъстват на срещата, за да се запознаят  с възможностите на финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г. и да реализират своя „зелен проект“.