Столична Община Район "Средец"

Новини

Район „Средец“ публикува списък на нуждаещите се от лични асистенти в района

Приключи първият етап по разглеждане и одобряване на документи във връзка с европейския проект „Нови възможности за грижа”, програма „Личен асистент”, по който СО – Район „Средец“ работи в партньорство с Агенция социално подпомагане. Бяха приети и обработени документите на 71 кандидати за лични асистенти и 72 кандидати за потребители на услугата. Предстои сключване на трудови договори с лицата, които ще станат лични асистенти и съответно ще се грижат за хора, които са с определена група инвалидност.
Вторият етап на подаване и разглеждане на документи по програмата „Личен асистент“ ще се проведе от 22 юни 2015 г. до 10 юли 2015 г. включително.
Публикуваме списък на одобрените кадидат-потребители от първия етап за услугата личен асистент и определения им индивидуален месечен бюджет в часове.
За повече информация може да се обърнете към Радка Кънчева – Главен експерт „Образование и култура“ в район „Средец“, която е администратор по проекта: тел. 987-78-11 вътр. 187, GSM 0888 544 276.