Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Заповед на СО, с която се обявява процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.

На основание заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17.00 ч. на 01.06.2015 г. в деловодството на район „Средец” – ул. „Леге” 6, за територията на район „Средец”.
 


Прилежащи документи

Назад