Столична Община Район "Средец"

Новини

Открива се процедура по кандидатстване по Програма „Зелена София” за 2015 г.

ПОКАНА


На основание заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.
Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17.00 ч. на 01.06.2015 г. в деловодството на район „Средец” – ул. „Леге” 6, за територията на район „Средец”.
Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в рубриката „Зелена система – новини и актуално”.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на бул. „Ломско шосе” 2А, ет. 4, ст. 3 и ст. 7, тел.: 904 14 27, 904 14 26, всеки петък от 10,00 ч. до 12,00 ч. и на e-mail: so_green@abv.bg .
На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.