Столична Община Район "Средец"

Новини

ОДЗ № 18 реализира проект „Да се научим да се движим безопасно“

ОДЗ № 18 спечели проект „Да се научим да се движим безопасно“. Гост на празника на 21.10.2014 г., организиран във връзка с проекта, бе кметът на район „Средец“ г-жа Стоянова. Това е един от най-важните, отговорни проблеми, пред които е изправено съвременното общество. Актуалността  му  налага организиране, координиране и осигуряване необходимите условия за оптимизиране на целия учебно-възпитателен процес, свързан с безопасността на децата на пътя, каза г-жа Стоянова.


По проекта се осъвремени  материално-техническата база на детската градина с уреди, помагала и пособия за провеждане на ефективен учебен процес, свързан с безопасността по пътищата. Обучи се педагогическия персонал, децата и техните родителите във връзка с реализиране на образователната програма по безопасност на движението. Партньор в осъществяването на проекта е Сдружение „Родителско настоятелство при ОДЗ Детски свят-18 София”.


Целия педагогически екип работи активно за осъществяване на ефективен възпитателно-образователен процес, свързан с безопасно поведение на децата на пътя. Проектът е финансиран от Съвета по безопасност на движението на децата в София.