Столична Община Район "Средец"

Сгради и фасади

Реновираната фасада на ул. 'Ген. Паренсов' 33 | Parensov_33_sled.jpg
Реновираната фасада на ул. 'Ген. Паренсов' 33

Изцяло се реновира фасадата на ул. 'Ген. Паренсов' 33

В галерията представяме снимки от състоянието на сградата преди ремонта и след това.

Галерия