Столична Община Район "Средец"

Здравни заведения

Първа градска многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД | 1vaGradska.jpg
Първа градска многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД

бул. „Патриарх Евтимий“ 37

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

http://www.1mbal.com/

Kaк да стигна