Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Регистрационен № 1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за ОБЕКТ: „Преустройство и реконструкция на ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап

Избор на изпълнител за  ОБЕКТ: „Преустройство и реконструкция на  ОДЗ №18 „Детски свят” и пристройка на 1 и 2 етажа – I етап - преустройство и реконструкция” в УПИ-ІІІ за ОДЗ, кв.39, м. „Трета извънградска част”, ж. к. „Яворов”, ул. „Г. Марков” № 2, Район „Средец”.


Прилежащи документи

Назад