Столична Община Район "Средец"

Културен календар

01.03.2015 г. – Детско утро „Баба Марта“ – организира ОНЧ „Антон Страшимиров-1926“ – салона на кино „Влайкова“, 10.00 ч.

04.03.2015 г. – Откриване изложба на художника Б. Димитров – организира народно читалище „Славянска беседа 1880“ – фоайе „Открита сцена“, 17.30 ч.

08.03.2015 г. – Младежка театрална формация „Студията“ към НЧ „Славянска беседа 1880“ представя спектакъла „Ер голям или накратко Ъ“, 19.00 ч.

11.03.2015 г. – Среща-разговор на настоятелството и на членове на Националното читалище на слепите „Луи Брайл“ с представители от район „Средец“ за успехите и проблемите на читалището,  по идея на Вергиния Стоянова – кмет на района.

17.03.2015 г. – Кръг „Слово“ към НЧ „Славянска беседа“ – представяне творчеството на Ваклуш Толев – Камерната зала на читалището, 18.30 ч.

20.03.2015 г. – Концерт, посветен на 330 години от рождението на Йохан Себастиан Бах – организира ОНЧ „Антон Страшимиров-1926“ – в салона на кино „Влайкова“, 18.00 ч.

21.03.2015 г. – Пролетен концерт на фолклорна формация „Стефан Кънев“ в Белград.

23.03.2015 г. – Поетичен клуб „Чисто изкуство“ към ОНЧ „Антон Страшимиров-1926“ представя свои произведения – салона на кина „Влайкова“ , 18.00 ч.

28.03 – 29. 03.2015 г. – участие на ученици от Музикалната школа на народно читалище „Славянска беседа 1880“ на Инструменталния фестивал на Сдружението на софийските народни читалища.