Столична Община Район "Средец"

Културен календар

01.04. 2015 г. – Откриване на фотоизложба на Биляна Станилова – организира народно читалище „Славянска беседа 1880“ - фоайе „Открита сцена“ на читалището, 17.30 ч.

03.04.2015 г. – „Шегата настрана“ – Литературна вечер с участието на известни хумористи, по случай Международния ден на хумора и шегата – организира район „Средец“ - Камерна сцена на народно читалище „Славянска беседа 1880“ , 18.00 ч.

06.03.2015 г. – ХаХаХа ИмПро Театър – първата професионална трупа за импровизационен театър – организира ОНЧ „Антон Страшимиров 1926“ - кино „Влайкова“, 18.00 ч.

08.04.2015 г. – Великденски пролетен концерт – организират район „Средец“ и ОНЧ „Антон Страшимиров 1926“ -  /съвместна проява и с участието на състави от другите читалища в района/ - кино „Влайкова, 18.00 часа

17.04.2015 г. – Изложба, посветена на 139-годишнината от избухването на Априлското въстание – организира ОНЧ „Антон Страшимиров 1926“ – фоайето и витрините на кино „Влайкова“

20.04.2015 г. – ХаХаХа – ИмПро Театър – организира ОНЧ „Антон Страшимиров“, 18.00 ч.

21.04.2015 г. – Среща на „Общество Борис Христов“ – ще представят Мойсей и фараонът“, видеозапис от 22 март 1971 г. – организира ОНЧ „Антон Страшимиров 1926“, 18.00 ч.

23.04.2015 г.- Откриване на Обща художествена изложба на школите по изобразително изкуство към  Сдружението на софийските народни читалища – организира народно читалище „Славянска беседа 1880“ – Фоайе „Открита сцена“, 17.30 ч.

25.04.2015 г. – Участие на Дамски хор „Димчо Дебелянов“ на Вокалния фестивал на Сдружението на софийските народни читалища.

30.04.2015 г. – Лекция, посветена на 145 години от рождението на унгарския композитор Франц Лехар – организира ОНЧ „Антон Страшимиров 1926“ и кино „Влайкова“ – 18.00 ч.