Столична Община Район "Средец"

Новини

Стартира система за онлайн записване на първолаци

За първи път родителите на 12,000 деца ще могат да ги запишат изцяло онлайн за 1-ви клас в 168 столични общински училища
🎥Повече информация за системата може да намерите в краткото видео: 👉https://bit.ly/3rVcCdE
💻Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на първокласниците
✔️с нея се определят редът и условията за тяхното централизирано е-класиране
✔️критериите за прием остават непроменени, като водещ е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето
✔️родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, ще могат да получат помощ от технически лица във всяко училище
📑 Отпада необходимостта от следните оригинални документи, които ще бъдат осигурени служебно по електронен път:
✔️заявление за записване
✔️удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес на детето
✔️удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
✔️удостоверение за настоящ адрес на детето
✔️решение на ТЕЛК на детето
✔️удостоверение за завършена ПГУ
🎓Предстои системата да заработи с новия си дизайн и функционалности от 29 март 👉www.kg.sofia.bg/isodz/
✔️свободните места ще се обявят на 19 април
✔️регистрирането и кандидатстването ще се проведе между 19 април и 28 май
Повече информация може да намерите тук: 👉 http://bit.ly/38K5LMD