Столична Община Район "Средец"

Новини

Определяне състава на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на избори за народни представители за НС

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6 тел. 948 43 17 факс 9861837 www.sredec-sofia.o


У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

          Във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021г. с Указ № 9 от 14 януари 2021г. на президента на Република България (обн. в ДВ, бр. 5 / 19.01.2021г.), кметът на район „Средец” ще проведе консултации за определяне на членове на секционни избирателни комисии на 22.02.2021г. / понеделник/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, в Заседателната зала.

 

 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”