Столична Община Район "Средец"

Новини

Столичният общински съвет одобри проект на Наредба за градската среда

С Решение №629 на СОС, обявено на 23.12.2020 г., е приета Наредба за градската среда на Столична община. 

Всички бъдещи проекти за поставяне на фирмени надписи, външни преустройства и текущи ремонти на фасадите, попадащи в обхвата на Наредбата, трябва да бъдат съобразени с нейните изисквания. 

https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/kNViGDNGrko%3d?fbclid=IwAR0CU_OicG5M5OOl1SENJA2Nq_gwNY9cjEXnB2Oys9GyARvGgzi-1gOFSlM