Столична Община Район "Средец"

Новини

Важни телефони за връзка с район 'Средец'

Деловодство                                                                                              

тел. 02/948 43 06 


ЕСГРАОН                                                                                                   

тел. 02/948 43 23 

 

Технически сътрудник на кмета                                                                                                             

тел. 02/987 75 55 


Отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ")         

тел. 02/948 43 36 


Отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН")   

тел. 02/948 43 35  


Отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД")                             

тел. 0889 044 900 

 

Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР")                                                 

 тел. 02/948 43 55

 
Образование и култура                                                                                                                         

 тел. 02/948 43 53 


Външни и вътрешни комуникации                                                                                                         

тел. 0887 515 419