Столична Община Район "Средец"

Новини

Изложба на детски рисунки наредена в район "Средец"

В район "Средец" са изложени рисунките на деца от училищата на територията на района, които през лятото твориха заедно с художника Иван Яхнаджиев. 
Целта: с информираното съгласие на родителите - на децата да се осигуряват занимания в подходяща среда за извънкласни срещи, дискусии, игри и наблюдения, за да се стимулира тяхното развитие.
Инициативата е на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към район "Средец".