Столична Община Район "Средец"

Новини

Срокът за набиране на преброители е удължен до 16 ноември 2020 година

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, п.к.1000, ул. "Леге" № 6                   тел. 02/9484317, факс.02/9861837  www.sredec-sofia.org

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

      Срокът за набиране на преброители  за  предстоящото през януари и февруари 2021 г. ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД  е удължен до 16 ноември 2020 година.

      До този срок кандидатите за преброители на територията на Столична община - район "Средец" трябва да подадат заявление по образец.

       Необходими документи:

  • ·         Заявление за кандидатстване за преброител и придружител ;

  • ·         Информация и съгласие за обработка на лични данни, което всеки кандидат следва да подпише ;

  • ·         Автобиография ;

  • ·         Снимка паспортен формат;

   Образците на документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на НСИ Преброяване 2021, от сайта на район "Средец" или получени в Деловодство на район „Средец“.
   Всички одобрени кандидати за  преброители ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
   Най-подходящи са комуникативни хора, които имат минимално средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще имат „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се  легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.  Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.
Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално съгласно Заповед № РД-05-817/14.09.2020г. на Председателя на Националния статистически институт и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.