Столична Община Район "Средец"

Новини

Предстои провеждане на обществено обсъждане на: „Проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул.  „Леге" № 6                      тел. 02/ 948 43 17  факс02/ 9861837                    www.sredec-sofia.org

Изх.РСЦ20-ВК08-1778
     

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

     На основание  чл.20,ал.5 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета от СОС  Ви съобщаваме, че в район „Средец”   е постъпило съобщение от Кмета на район „Овча купел“  за представяне и  провеждане на обществено обсъждане на:

„Проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“.

Издадена е заповед Заповед  №  РОК20-РД09-362/02.10.2020 г. на Кмета на район „Овча купел“  за представяне на проекта  на 15.10.2020г. от  18.00ч.  във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел“ с адрес ул. „Димитър Попниколов“ № 7.
До 26.10.2020г. вкл. могат да се подават писмени становища, мнения  и предложения по Проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на  sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.
Заключителната дискусия ще бъде проведена на 12.11.2020г. от 18.00ч. във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел“ с адрес ул. „Димитър Попниколов“ № 7.
Подробна информация по проекта може да получите в община „Овча купел“,стая 35, ет.2 в понеделник и четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.
    
Арх.Кристиан Яричков
Главен архитект на район”Средец”