Столична Община Район "Средец"

Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ утре, 25 юни 2020 година, относно проект:„Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина'.

⚠️ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ утре, 25 юни 2020 година, от 17.30 ч. в Заседателната зала на ул. Леге 6, относно проект за: „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина". 

Поради усложнената обстановка заради COVID-19, за да бъдат спазени изискванията за безопаснот от заразяване с вируса, капацитета на залата ще бъде силно редуциран и няма да бъдат допускани посетители след запълване на местата.

Предмет на обсъжаднаето са единствено предвидените в схемата две преместваеми съоръжения (скейт рампи). 

Цялата дискусия, както и протокол от нея, ще бъдат качени във фейсбук страницата  и в сайта на район "Средец", за да може всички да се запознаят с проекта.

Писмени становища, мнения и предложения относно проекта „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ се адресират  до кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 09.07.2020 г./четвъртък/ включително в деловодството на район „Средец -СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ № РСЦ20-ВК08-908 или на електронната поща info@sredec-sofia.org  със задължително посочване на имена и контакти на подателя.

Становища подадени след определения срок не се разглеждат.

❗️Заключителната дискусия ще се проведе на 16.07.2020 г. /четвъртък/ от 17,30ч. в Заседателната зала на район „Средец“-  СО, етаж 2 , ул. „Леге“ 6.

Със схемата за поставяне може да се запознаете тук :
http://sredec-sofia.org/bg/post/1836/predstoyashto-obshtestveno-obsyzhdane-ot