Столична Община Район "Средец"

Новини

Спорт и занимания за децата през лятото

Район "Средец" участва в програмата "Ваканция" на Дирекция „Спорт и младежки дейности“. Програмата е предназначена за деца и ученици от 6 до 18 години.

Инициативата включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм както и други занимания по интереси за периода 22 юни до 31 юли 2020 г. включително. 

❗️ВАЖНО: Дейностите, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемиологична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на министъра на здравеопазване и министъра на младежта и спорта.

В тази връзка е необходимо задължително предварително записване.

График на спортните дейности за район "Средец":

➡️http://sredec-sofia.org/bg/post/1848/programa-vakantsiya-zapochva-s-raznoobra.

График на дейностите за район "Средец"