Столична Община Район "Средец"

Новини

Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на МЗ определяща противоепидемичните мерки до 14 юни

⚠️Според третата заповед на МЗ, определяща противоепидемичните мерки до 14 юни:

На задължителна изолация и болнично лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19, независимо от клиничното протичане на заболяването:
✔️лица на възраст ≥ 60 г.
✔️лица с придружаващи хронични заболявания/имунокомпрометиращи състояния
✔️лица с тежко клинично протичане като задух, затруднено дишане и др.
✔️лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия

📌Пациентите се изписват по преценка на лекуващия лекар след един отрицателен резултат от изследване за доказване на COVID-19 (по метода на полимеразно верижна реакция)
✔️след изписването, те се поставят под задължителна 28-дневна домашна изолация

На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни от датата на положителен тест за COVID-19 подлежат:
✔️заразоносители/асимптоматични лица
✔️лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38С, кашлица, възпалено гърло и др.) без придружаващи хронични и/или имунокомпрометиращи състояния

📌Изолацията в домашни условия:
✔️приклюва след изтичане на 28 дни и при получаване на един отрицателен резултат от проведено изследване за доказване на COVID-19
✔️при положителен резултат, изолацията се удължава до получаване на отрицателен резултат

Под 14-дневна задължителна карантина се поставят:
✔️всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19 (считано от деня на последния им контакт със заболялото лице)
✔️всички лица, влизащи в България от други държави, посочени в заповедта на МЗ

По време на задължителната домашна изолация/карантина, лицата:
✔️не могат да напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения срок
✔️трябва да спазват инструкциите, въведени от МЗ
✔️са под медицинско наблюдение

📌Ако до изтичане на срока на изолацията/карантината не се появят симптоми на COVID-19, карантината се преустановява.

При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), трябва да се свържете по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция.

С текста на заповедта може да се запознаете тук: 👉https://coronavirus.bg/bg/338