Столична Община Район "Средец"

Новини

Организация на движението за ул. '6-ти септември'

От 14.05.2020 г. до 17.06.2020 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:

– забранява влизането на пътни превозни средства по ул “6-ти септември” между ул. “Ген. Паренсов” и ул. “Хан Крум”;

– забранява се престоят и паркирането на превозни средства и се въвежда двупосочно движение по ул. “Стефан Караджа” между ул. “6-ти септември” и ул. “Г. С. Раковски”;

– променя се посоката на движение по ул. “Ген. Паренсов” между бул. “Васил Левски” и ул. “Цар Шишман”, като същата да стане от бул. “Васил Левски” към ул. “Цар Шишман”.