Столична Община Район "Средец"

Новини

Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на МЗ определяща противоепидемичните мерки до 14 юни

Във връзка с въведената от днес извънредна епидемична обстановка, Министерството на здравеопазването (МЗ) издаде 4 заповеди, определящи противоепидемичните мерки до 14 юни.

⚠️Според първата заповед:
📌Работодателите трябва да организират дистанционна форма за работа на служителите и работниците си когато работата от разстояние не е възможна, трябва да се спазват конкретно разписаните от МЗ противоепидемични мерки за дистанция и дезинфекция

📌Собствениците и управляващите обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, трябва да спазват изброените в заповедта противоепидемични мерки
при обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително носенето на маска за лице или предпазен шлем.

📌Остават задължителни: носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, на закрити обществени места (публичен транспорт, магазини, администрации, храмове, спортни и културни обекти и др.) спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между лица, които не са от едно семейство/домакинство и се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки)

С текста на заповедта може да се запознаете тук: https://coronavirus.bg/bg/333