Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Открит конкурс по НВМОП за централизирано снабдяване на детски ясли и детски млечни кухни на територ

Открит конкурс по НВМОП за централизирано снабдяване на детски ясли и детски млечни кухни на територията на района с хранителни продукти и хигиенни материали.


Назад