Столична Община Район "Средец"

Новини

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

С оглед динамичната епидемиологична обстановка в страната и във връзка с предприемане на превантивни мерки с коронавирус, Ви призоваваме  да се възползвате от възможността да ползвате Единен модел на електронни административни услуги.

Моделът предоставя възможност за централизирано заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. До момента за общинската администрация те са 143. Достъпни са чрез https://egov.bg/wps/portal/,  раздел Централизирано заявяване, секция "Услуги, предоставяни от Общинска администрация".

Електронния модел гарантира висока ниво на достъпност и сигурност и продоставя възможност за заплащане на дължими такси по услуги чрез вртуален ПОС терминал, eBAy.bg гише, на гише с платежно нареждане или чрез генериран от Системата за плащане код.