Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП за охрана на училища и детски заведения на територията на района.

Открита процедура по ЗОП за охрана на училища и детски заведения на територията на района.


Назад