Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Със Заповед № РД-09-3595/18.07.2008г. на Кмета на СО се открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост, за осъществяване на дейностите по ученическото хранене в 6-то ОУ “Гр. Игнатиев” /стол и бю

Със Заповед № РД-09-3595/18.07.2008г. на Кмета на СО се открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост, за осъществяване на дейностите по ученическото хранене в 6-то ОУ “Гр. Игнатиев” /стол и бюфет/, ул. “6-ти септември” № 16 и в 127-мо СОУ “Иван Денкоглу” /бюфет/, ул. “П. Парчевич” № 43.


Назад