Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Централизирано снабдяване на детска ясла № 1, ул. “Хан Крум” № 23, ул. “Христо Белчев” № 41, детска млечна кухня ул. “Хан Аспарух” № 60 и детска млечна кухня ул. “Тича” № 6 с хранителни продукти и хигиенни материали.

ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС
1. централизирано снабдяване на детска ясла № 1, ул. “Хан Крум” № 23, детска ясла № 28, ул. “Христо Белчев” № 41, детска млечна кухня ул. “Хан Аспарух” № 60 и детска млечна кухня ул. “Тича” № 6 с хранителни продукти и хигиенни материали. Количеството на годишните доставки не може да надвишава средствата, отпуснати от общинския бюджет за текущата година. Доставките се извършват всеки ден по предварителни седмични заявки от детските ясли и млечните кухни. Закупените или произведените от изпълнителя продукти, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за видовете храни и Закона за храните като стоките да бъдат придружени със сертификат от фирмата производител с дата и срок на реализация.
2. Срокът за изпълнение на доставките е ТРИ години от датата на сключване на договора.


Назад