Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Уведомление да консултации с кмета на р-н "Средец" във връзка с провеждането на местни избори 2019

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6    тел. 948 43 17  факс 9861837  www.sredec-sofia.org

У В Е Д О М Л Е Н И E

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за  27 октомври 2019г. с Указ № 163 от 10 юли 2019г.на Президента на Република България (обн. в ДВ., бр.56 от 16 юли 2019г.),Кметът на район „Средец” ще проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисиина 19.09.2019г./четвъртък/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, заседателна зала.

МАРИЯ АЧКОВА
Кмет  на район „Средец”


Назад