Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Взети мерки във връзка с инцидента в подлеза на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Гурко“ от район „Средец“

Уважаеми столичани,
Във връзка с инцидента в подлеза на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Гурко“ на 28.06.2019 г. от район „Средец“ бяха взети следните мерки:
1. Със заповед на кмета на района от 28 юни 2018 г. е назначена комисия с всички участници в строителния процес, представители на Дирекция „Транспортна инфраструктура“ на СО - като инвеститори, представител на НАГ – като орган въвел обекта в експлоатация и представители на експлоатационните дружества. Задачата на комисията е да установи причините за инцидента и да вземе мерки, за да предотврати подобни неприятни случки.
2. Комисията проведе оглед на място на 1.07.10.30 г. и констатира: 
- Поради течове през годините е изронено част от бетоновото покритие на армировката на таванната конструкция в подлеза
- Има видими подкожушвания около падналата част
- Видими следи от теч върху 2-3 метални пана пред затворени помещения до магазин Лафка
3. Комисията взе следните решения: 
- Да се демонтират панелите на окачения таван на целия подлез и да се свали подкожушеното бетонно покритие;
- Да се демонтират панелите на окачения таван пред затворените помещения, които видимо са със следи от течове и при установяване на проблем подобен на този да се действа по същия начин;
- Като част от необходимите мерки за установяване причините за течове през годините в подлеза да бъде направено от страна на Софийска вода АД видеозаснемане на всички отвеждащи съоръжения на кръстовището в обхвата на подлеза;
- Да се възложи на проектанта на съоръжението обследване на цялата таванна конструкция на подлеза, изготвяне на конструктивно становище и предписание на мерки и действия за възстановяване на разрушената част и недопускане на бъдещи инциденти.
4. Изпълнителят по договор за „Архитектурно преустройство и подмяна на съществуваща осветителна инсталация и захранващите кабели НН за ГЕТ и разпределителните табла на съществуващите павилиони в подлеза на ул. 'Ген. Гурко“ и бул. „Васил Левски“, район 'Средец', гр. София ще поеме разхода за възстановяване на счупените елементи от окачения таван, тъй като влизат в гаранцията по този договор.

Със Заповед на кмета на район „Средец“ е възложен и оглед на таваните на всички (10 на брой) пешеходни подлези в района.

.


Назад