Столична Община Район "Средец"

Новини

Програма за подпомагане възстановяването и поддържането на сгради със статут на единични недвижими културни ценности

Вчера, 02-06-19, беше проведена среща между домоуправители и граждани, живущи в сгради паметници на културата в район "Средец", главния архитект на София Здравко Здравков и главния архитект на района Кристиан Яричков. Целта на срещата бе да се разясни пилотен проект, който дава възможност за възстановяване на сградите паметници на кутурата.
Програмата има за цел да подпомогне възстаноявянето и поддържането на сгради със статут на единични недвижими културни ценности и трябва да стартира пилотно до края на годината. 
Повече информция за програмата може да видите на сайта на НАГ, раздел КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1011…