Столична Община Район "Средец"

Новини

Проведе се междурайонен футболен турнир 'Превенция на футболното хулиганство' за ученици

Днес се проведе междурайонен футболен турнир "Превенция на футболното  хулиганство" за ученици от различни столични райони между 5 и 7 клас.
Събитието е организирано от Местната комисия за борба с  противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и отделите  Образование, спорт и култура към районните администрации и район  "Искър", като домакин.

Участваха 11 района от Столична община. Представител на район "Средец"  беше футболният отбор на 38 ОУ "Васил Априлов". След силна и достойна  игра игра, учениците получиха заслужено своите медали и грамоти за  участие.

На откриването присъства кмета на район "Средец" - г-жа Мария Ачкова и  представители от района : Емилия Кръстева -секретар на местна комисия  за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  Валентина Шопова - инспектор Детска педагогическа стая в 1 РПУ и  Маргарита Енева - експерт "Образование и култура".