Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Обявление за обществено обсъждане на проект за ПУП на Парк "Борисова градина"

       
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“


Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЦ19-РД09-103/27.05.2019г. на Кмета на район „Средец”  на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. ще се проведе представяне на проекта за ПУП на Парк „Борисова градина“.
Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Леге“ №6, стая 403 , на официалната интернет страница на Столична община – район”Средец” - sredec-sofia.org, раздел „Съобщения“, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“. 
След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща kr.yarichkov@sredec-sofia.org
Становища постъпили след 19.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.
За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

 


Прилежащи документи

Назад