Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Съобщения

Обществено обсъждане и постъпили становища относно ПУП за Борисова градина м.юни 2019 година

Уважаеми столичани,

Предоставяме на Вашето внимание материалите, изпратени ни от НАГ, относно проекта за ПУП на Борисова градина възложен за изпълнение на ""Ковачев архитекти" ООД по поръчка на Столична община.

Предстои обществено обсъждане и за трите райони администрации  - "Средец", "Лозенец" и "Изгрев", върху чиято територия е разположен паркът.

Хартиените копия на проекта, касаещи район "Средец" се съхраняват в стая 403, четвърти  етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Очаквайте скоро информация за конкретния график на обсъжданията.


Прилежащи документи

Назад