Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Започват строително-монтажни работи по ул. 'Париж' в участъка от бул. 'Цар Освободител' до ул. 'Оборище'

Във връзка с реализиране на проект: " Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 4" и с оглед изпълнение на задължението на Столична община в качеството си на Възложител своевременно ви уведомяваме, че "ПСТ-ГРУП"- ЕАД възнамерява да започне строително-монтажни работи по ул. "Париж" в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. Оборище на 18 -04-2019 г.


Назад