Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Относно изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община

Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община
Ви уведомяваме, че интернет страницата на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.
Информацията е достъпна на адрес:  https://www.sofia.bg/election
Чрез интернет страницата може:
- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


Назад