Столична Община Район "Средец"

Съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

      Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г. с Указ № 53 от 24 март 2019г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.24/22.03.2019г.),
     Кметът на район „Средец” ще проведе среща за определяне състава на секционните избирателни комисии на 17.04.2019г./сряда/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, заседателна зала.


МАРИЯ АЧКОВА
Кмет  на район „Средец”


Назад