Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди

Столичната община стартира кампания за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво. В кампанията ще бъдат обхванати 20 000 домакинства на територията на Столична община. Кампанията ще се финансира от два финансови механизма, като целта е замяната на отоплителните уреди да завърши в рамките на три години.

Всички собственици на жилища, които използват твърдо битово отопление, са поканени от 13 март 2019 г. до 13 юни 2019 г. да подадат Образец за намерение за включване в кампанията, в районната си администрация/кметството/кметски наместник по местонахождение на имота. 

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища). Образецът може да бъде изтеглен и ТУК.

 

ТВЪРДОТО БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ И КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на Столична община. Изгарянето на големи количества въглища и дърва има значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важен. Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха.  Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

35% от замърсяването на въздуха в Столична община идва от твърдото битово отопление.

55 000 са домакинствата на територията на СО, които се отопляват на въглища или дърва.


ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ПОДМЕНИ СТАРАТА ПЕЧКА НА ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА С НОВ, ПО-ЕКОЛОГИЧЕН ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД?

    •    ЗАЩОТО Е ПО-ЧИСТО – И ВЪТРЕ, И НАВЪН
При изгарянето на въглища се отделя пепел и сяра във въздуха. Най-потърпевши от този вид отопление са членовете на домакинството и техните съседи.

    •    ЗАЩОТО Е ПО-ЗДРАВОСЛОВНО
Смяната на старата печка ще намали риска от различни заболявания.

    •    ЗАЩОТО Е ПО-ТОПЛО
Голяма част от отоплителните уреди, които работят на въглища и дърва, са стари и неефективни. Смяната на старите отоплителни уреди ще подобри отоплението в дома.


С КАКЪВ ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕНА СТАРАТА ПЕЧКА?

Всички собственици на жилища, които използват твърдо битово отопление, са поканени да подадат Образец за намерение за включване в кампанията.

В Образеца собствениците на жилища изразяват готовност да заменят отоплителния си уред на твърдо битово гориво със: централно отопление на ТЕЦ, централно отопление на природен газ, отоплително устройство с електричество (климатик) или отоплително устройство на пелети (печка/камина/котел на пелети/горелка).

Информация за кампанията гражданите могат да намерят на адрес: https://sofia.bg/bitovootoplenie

 

 

 


 


 


Назад