Столична Община Район "Средец"

Съобщения

План за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки за 2019 г. - район 'Средец'

В изпълнение на програмата на СО, район "Средец" предлага на зам.кмета на СО, направление "Транспорт и транспортни комуникации", следния план за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки за 2019 г. (моля, вижте прикачения файл).

Планът е направен на база на установеното от експертите на района състояние на уличните и тротоарните настилки, като сме се съобразили с постъпилите искания и сигнали на гражданите.

Поради изтичане срока на договора на СО с фирмата - изпълнител към момента за район "Средец" са предвидени 200 000 лв.

През 2019 г. за текущ ремонт на вътрешноквартални улици на територията на район "Средец" от СО е планирана общата сума от 200 000 лв с ДДС.

За всеки район на столицата сумата се изчислява на база общия бюджет на СО по два компонента - НАСЕЛЕНИЕ /ПОСТОЯНЕН АДРЕС/ и ПЛОЩ НА УЛИЧНА МРЕЖА.

В рамките на определената сума предложенията за ремонт се заявяват текущо от районните кметове и се възлагат от зам.-кмета на СО по договор за текущ ремонт и поддържане на пътните настилки от 2015 г.


Назад