Столична Община Район "Средец"

Новини

Коледна изложба на деца в район "Средец"

Коледна изложба с рисунки на деца от Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - Конкордия от конкурса "Рождество Христово" на Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" , НПО "Милостов" и галерия "Арт МУза" в сградата на район "Средец".