Столична Община Район "Средец"

Новини

Приключи основният ремонт на Детска площадка, ул.'Леонардо да Винчи' в УПИ Х, кв.5, м.'Трета извънградска част', р-н 'Средец'

Приключи основният ремонт на детска площадка, ул."Леонардо да Винчи" в УПИ Х, кв.5, м."Трета извънградска част", р-н "Средец". Площадката е съобразена с Наредба №1/12.01.2009г. за условията  и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В зоната за игра е изградена  ударопоглъщаща настилка, поставени са съоръжения за игра, пейки, катерушки и кошчета за отпадъци.