Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Съобщения

Съобщение за Заповед № РСЦ18-РД09-162/20.11.2018г. за провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –преустройство на вътрешното пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол“

Съобщение за Заповед № РСЦ18-РД09-162/20.11.2018г. за провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –преустройство на вътрешното пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол“ в ПИ с идентификатор 68134.109.39, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО. Приложение:Заповед № РСЦ18-РД09-162/20.11.2018г. и графични материали по преписката

 


Назад