Столична Община Район "Средец"

Новини

Поздравителен адрес от Мария Ачкова по случай Деня на будителите

Уважаеми преподаватели, научни и читалищни дейци, скъпи книжовници, 
От името на цялата администрация и от мое име бих искала да Ви поздравя по случай Деня на народните будители. 
В периода на историческото съзряване на нацията ни те са били пазителите на българското ни самосъзнание, вдъхновители на революционни идеи, просветители и книжовници
В наши дни будителският дух ни е нужен отново. За да не забравим кои сме, трябва да се вгледаме в националната си идентичност, за да я съхраним и да запазим своя бит и култура. Затова се уповаваме на Вас. Будителите днес сте Вие. 
Обогатявайте и опазвайте българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата! Все така всеотдайно дарявайте знания на децата ни и продължавайте идеите на нашите възрожденци! От Вас зависи просветителските идеали на будителите да пребъдат във времето, за да ни има не само като част от Европа, а да бъдем нация от активни, будни, творящи и развиващи се българи-европейци.
Пожелавам Ви здраве, силен дух, творчески успехи и постижения!

Честит празник!

Мария Ачкова,
Кмет на район “Средец”