Столична Община Район "Средец"

Новини

Район "Средец" организира изложба и дискусия на тема „Отговорно родителство"

Днес, 12.10.2018г., в Заседателната зала на район "Средец" се проведе дискусия на тема „Отговорно родителство" - тема свързана с една от дейностите по превенция на местната комисия - работа с децата и семействата. Беше организирана и изложба „Мигове" с автор Явор Йотов. 

На дискусията присъства г-н Станислав Пандин от Държавна агенция за закрила на детето, представители от столичните райони, педагози и обществени възпитатели, които споделиха случаи от практиката по темата. 
Организатор бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) - район"Средец" със съдействието на МКБППМН към Столична община.