Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Разрешение за строеж на: Тролейбусна линия по бул. 'Бяла Черква' - бул. 'Фритьоф Нансен' - бул. 'Патриарх Евтимий'

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН “СРЕДЕЦ”
Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6, тел. 9877811,12,131 ф.9861837 www.sredec-sofia.org
 
РСЦ18-BK08-2056
 
 
 
ДО
 
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
 
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 
ул. „Московска“ N33 гр. София
                                                                                                     СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ18-BK08-2056
 
          
 
 
            На основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме че главният инженер на НАГ-СО е издал разрешение за строеж N Б-147/05.10.2018г. за обект: Тролейбусна линия по ул. „Бяла черква“- бул. „Арсеналски“- бул. „Фритьоф Нансен“ – бул. „Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, район „Лозенец“, район „Средец“, Столична община
 
Копие от издаденото разрешение за строеж се съхранява в стая 404, IVетаж на сградата на ул.„Леге“N6. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
 
 
Проектът се съхранява в НАГ на ул. Сердика N5 в гр. София.
 
Разрешението за строеж подлежи на обжалване по законосъобразност пред началника на РДНСК – Югозападен район в 14 дневен срок от получаване на настоящето съобщение чрез район „Средец“ до НАГ.
 
Възраженията се подават в район „Средец“ в два екземпляра в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге“ N6.
 
 
 
 
АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА,
Главен архитект на район „Средец” – СО
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилежащи документи

Назад