Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Становище на Мария Ачкова относно ремонта на Централна градска част

Уважаеми съграждани – жители на центъра на Столицата,
 
Следя с внимание и тревога действията на Столична община по възлагане и по изпълнението на ремонта на Централната градска част. Като жител и като представител на съгражданите си споделям възмущението и разочарованието от това, което виждаме като резултат. Наблюдавала съм възлагания и изпълнения на проекти по Европейски Оперативни програми и имам изградено мнение за начина на работа на Столична община, за да бъда реалист в това отношение. Спиралата пари-власт-обществени поръчки-пари-власт не може да доведе до положителен резултат, а напротив – всеки следващ е по-лош от предишния.
 
За този ремонт бяха открити процедури, които веднъж бяха прекратени поради „установени несъответствия в техническата спецификация, които не могат да бъдат отстранени“. Бяха обявени повторно и спечелени от „Джи Пи Груп“ /за Зона 2/ и ПСТ Груп /за зона 4/.
Докато започването на ремонта на Графа /Зона 2/ ни беше обявено, за Зона 4 - /Градинките Кристал и Св. Климент Охридски / не получихме информация.Започването на двата проекта едновременно доведе до затварянето на целия център за дълъг период, което буквално парализира градския живот.
 
Без да имаме някакво участие в големия процес - нито на етапа на проектиране, нито в избора на изпълнител, нито да имаме роля в процеса на строителството или контролни функции, сме си вършили работата като сме информирали и подобрявали каквото е възможно.
От началото на ремонтните дейности сме публикували тази информация, която ни е давана, и сме поставяли всеки въпрос и сигнал на граждани пред отговорните участници. По болезнения въпрос за дърветата – по собствена инициатива картотекирахме всички дървета и направихме публичен резултата. Публикуваме всяко решение за премахване на дървета, като отбелязваме мястото му и сравняваме с нашата карта.
 
Казано направо – с риска да си навлечем недоволството на гражданите сме били лоши вестоносци и „посредникът“ в отношения, които нe направляваме, и за които не отговаряме като изпълняваме помощни функции, с които никой от участниците няма време и желание да се заеме. В рамките на законовите си правомощия, като кмет на район „Средец”, съм защитавала обществения интерес и този на съгражданите си.
 
Наш представител винаги е присъствал на седмичните оперативни срещи, следили сме развитието на ремонта и сме предавали цялата информация за жалби и молби на граждани. Писали сме писма и сме поставяли въпроси за решаване:
- необходимостта от ремонт на тоалетната в градинката Св. Седмочисленици;
- начина на почистване на подземните контейнери за смет;
- оттичането на водосточните тръби, климатици и др.
 
Препращали сме веднага всички жалби:
- за детска площадка, за контейнер на ул. „Луи Леже“;
- за аптека с нанесени от строителят щети;
- за вдигнатото ниво на настилката и обратния наклон към вход и безистен;
- за преместваеми търговски обекти – които трябва да се премахнат и мн. други;
Приемала съм граждани с техните опасения и въпроси. По настояване на Столична община, на строител и проектант, сме изпращали писма до гражданите:
- за необходимостта от заустване на водосточните тръби,
- съобщения, че проектът предвижда зазиждане на мазетата тип „английски двор“,
- уговаряли сме етажни собствености и обществени сгради за необходимостта да се поставят по фасадите им закрепващи елементи за осветлението.
 
Ремонтът, наложителен без съмнение, няма да оправдае очакванията на софиянци и жителите на центъра на града ни и няма да отговори на естетическите ни критерии.
Въпреки това вярвам, че всеки процес може да бъде подобрен. Убедена съм, че информиране и публичност осветяват страховете и невежеството и че конструктивното и целенасочено гражданско участие подобрява качеството на управленските решения.
 
Мария Ачкова,
Кмет на район "Средец"
 
 
 
 

Назад