Столична Община Район "Средец"

Новини

В 12-то СУ "Цар Иван Асен II" стартира програма “Детско полицейско управление“

Днес, 01.10.2018 г. в 12-то СУ „Цар Иван Асен II“ стартира програмата “Детско полицейско управление“ с ученици от 3-ти клас на училището, инициирана от Министерство на вътрешните работи и РУО София-град. Програмата е с продължителност от две учебни години и е предвидена за реализация от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция“, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Български младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица в съответните населени места. Целите на програмата са:

- ранна превенция на подрастващите;

- утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната;

- създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации;

- изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност;

- стимулиране на прилежност и инициативност;

- повишаване на доверието към полицията.

Столична община – район „Средец“ партнира на проекта, като осигури шапки и тениски за всяко дете - участник в проекта.

Официалното откриване на програмата беше направено от Ст. Комисар Б. Борисов - Зам директор на СДВР. Сред официалните гости бяха Комисар Калоян Милтенов - началник на 01 РУ-СДВР, г-жа Мария Ачкова-кмет на район „Средец“ и Председател на МКБППМН. Присъстваха Секретаря и членове на МК, обществени възпитатели и родители.

Децата – участници в поректа тържествено посрещнаха знамето на училището, положиха клетвата на доброволеца в Детско полицейско управление.

След откриването, в двора на училището имаше демонстрация на полицейски коли.