Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение за Тролейбусна линия по бул. 'Бяла Черква' - бул. 'Фритьоф Нансен' - бул. 'Патриарх Евтимий'

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Столична община съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  Тролейбусна линия по бул. "Бяла Черква" - бул. "Фритьоф Нансен" - бул. "Патриарх Евтимий"
За контакти: Дирекция "Транспортна инфраструктура" на Столична община, гр. София, ул. "БУдапеща" № 17, тел. 02/8028960
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Прилежащи документи

Назад