Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение за многоетажен паркинг в 'Трета извънградска част'

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда "Алнуаими груп" ЕООД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Многоетажен паркинг" за УПИ III - 105 за многоетажен паркинг, кв. 19, по плана на гр. София, м. "Трета извънградска част", район "Средец" - Столична община.
За контакти: Марина Грозданова
e-mail: marina@mmv.eu.com
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Прилежащи документи

Назад