Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Становище относно: Инвестиционно предложение за изграждане на многоетажен паркинг в УПИ III-105, кв. 19, по плана на гр. София, м. „Трета извънградска част, район „Средец“ – Столична община


Назад